Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), bestaat uit 161 reddingsbrigades, 23.000 leden en zo'n 5.000 vrijwilligers (lifeguards)als actieve hulpverleners op het strand en recreatiewater in Nederland.

Zowel de koepelorganisatie als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan.

Onze missie
Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Onze visie
Nederland is een waterland. De Reddingsbrigade wil Nederland laten genieten van haar water. Dat doen wij door, als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is, mensen te leren zwemmen en zichzelf en anderen te leren redden. Ook leiden wij mensen op voor specialistische taken, zoals schipper van een reddingsboot of waterscooter en reddingsbrigadechauffeur die met zwaailichten en sirene mag rijden.

skills for life