Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) is de koepelorganisatie van 151 lokale reddingsbrigades met in totaal ruim 21.000 leden. Onder hen zijn 2750 lifeguards, goed opgeleide vrijwilligers die actief zijn aan de kust, bij binnenwater, in zwembaden en bij waterrijke evenementen.

De statutaire naam van Reddingsbrigade Nederland is Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. De oprichtingsdatum is 17 september 1917. De historie staat beschreven in het jubileumboek De Redder in Nood; 100 jaar Reddingsbrigade Nederland, waarvan koning Willem-Alexander in het jubileumjaar 2017 het eerst exemplaar in ontvangst nam.

Reddingsbrigade Nederland is aangesloten bij de mondiale koepelorganisatie ILS (International Life Saving Federation), de Europese koepelorganisatie ILSE (International Life Saving Federation of Europe), en in Nederland bij NOC*NSFReddingsbrigade Nederland is sinds 1 januari 2008 officieel een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sinds 1 december 2022 een CBF-Erkend Goed Doel.

Reddingsbrigade Nederland is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en herbergt twee rechtspersonen:

  • De Stichting Reddingsbrigade Nederland Exploitatie, van waaruit brigades en andere organisaties worden bediend door middel van verkoop en onderhoud van reddingsmateriaal.
  • De Stichting Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), die overheden en beheerders van zwemlocaties adviseert over fysieke veiligheid.
skills for life