Wat doet een lifeguard?

Een lifeguard heeft zich bekwaamd in professionele (waterhulp)verlening aan drenkelingen. Hij of zij wordt structureel door een reddingsbrigade ingezet om toezicht te houden en hulp te verlenen aan de kust, bij binnenwater, in het zwembad en bij waterrijke evenementen. Vanuit een gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

Lifeguard word je via de opleidingslijn Lifeguarding.

De algemene taken van een lifeguard zijn:

 • voorlichten
  Een aanspreekpunt zijn voor en voorlichting geven aan recreanten.

 • toezicht houden
  Toezicht houden op strandgasten, baders, zwemmers en (water)sporters. Personen herkennen die in problemen kunnen raken of in problemen zijn.

 • vroegtijdig ingrijpen
  Proactief handelen om incidenten te voorkomen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van borden of het hijsen van vlaggen.

 • hulp verlenen
  In actie komen bij (water)ongevallen en eerste hulp verlenen.

 • rapporteren
  Activiteiten en incidenten bijhouden in een dagrapport om van te leren én voor verslaglegging.

Om deze taken verantwoordelijk te kunnen uitvoeren, moet een lifeguard goede lokale kennis hebben; weten waar/wanneer het veilig is en waar/wanneer niet. Een lifeguard moet een goede conditie hebben om de kennis en vaardigheden in de praktijk te kunnen gebruiken. Een lifeguard moet goed kunnen omgaan met de reddingsmiddelen die voorhanden zijn op de reddingspost; regelmatig daarmee trainen, is dan ook een vereiste. Een volledig opgeleide lifeguard beheerst reddingstechnieken om reddingen te kunnen uitvoeren. Welke worden gebruikt, hangt af van de situatie; elke redding is anders, dus hierop wordt geanticipeerd.

Een lifeguard is altijd duidelijk herkenbaar. De kledingkleuren geel en rood zijn internationaal erkend en worden dan ook over de hele wereld gebruikt. Hij of zij heeft een positieve, gemotiveerde houding. Een lifeguard moet de juiste omgangsvormen hanteren en zich te allen tijde correct gedragen; het gaat immers om zowel dienstverlening als representativiteit. Hij of zij is een ambassadeur van Reddingsbrigade Nederland en vertoont gastheerschap op de werklocatie. Ook alle te gebruiken materialen (reddingspost, reddingsmiddelen, vaar- en voertuigen, apparatuur) moeten representatief zijn en een verzorgde, professionele uitstraling hebben.

skills for life